top of page

Oferta Formativa

Constcat Formació ofereix la formació en tres modalitats: presencial, semipresencial i en línia.

El campus virtual ha estat dissenyat i creat per a facilitar la realització de cursos en modalitat e-learning i semi presencials, i pretén ser una eina fàcil i còmoda en la seva utilització i enormement versàtil en el seu disseny i format.

 

Àrea de comunicació i negociació

Com|01 Atenció al ciutadà.

Com|03 Gestió de reclamacions i queixes.

Com|05 Comunicació i gestió de conflictes.

Com|07 Contenció en situació de crisi. Contenció verbal i física.

Com|08 Elevator Speech. Estratègies per ressaltar avantatges competitives en poc temps.

Com|09 Atenció telefònica.

Com|10 Suport lingüístic per a personal d’atenció al ciutadà (anglès, francès i alemany).

 

Àrea de gestió

Ges|01 Presentació eficient de pliques en la construcció.

Ges|02 Planificació i gestió per encarregats d’obra.

Ges|03 Creació de projectes MS Project.

Ges|04 Implementació dels projectes de gestió BIM en una organització

 

 

Àrea d'eficiencia Energetica

 

Ene|01 Rehabilitació energètica residencial.

Ene|02 Estalvi energètic en projectes d'edificació.

Ene|03 Certificació energètica d'edificis.

 

 

Llegir mes....
Àrea de noves tecnologies

Inf|01 Ofimàtica. Word, Excel i Power Point. Noves possibilitats i millora de la qualitat dels treballs.

Inf|02 Ofimàtica Power Point. Millora les teves presentacions

Inf|03 Confecció del quadre de comandament amb taules dinàmiques.

Inf|04 Correu electrònic. Millora de la redacció de e-mails.

Inf|05 Outlook. Eines per organitzar els missatges.

 

Àrea jurídic tècnic econòmica

Jur|01 L’acte de procediment administratiu.

Jur|03 Compliment de la Llei de Protecció de dades.

Jur|04 Real Decreto 625/2014, de 18 de julio: Actualització de coneixements en la gestió de la Incapacitat Temporal.

Jur|05 Legislació laboral i administrativa. Actualització de coneixements. Normativa 2014.

Jur|10 Gestió laboral i seguretat social

Jur|11 Taller pràctic sobre jubilació anticipada.

Jur|12 Procediment sancionador.

Jur|13 La llei de contractació del sector públic.

 

Àrea de desenvolupament 

Des|01 Tècniques de millora del treball en equip.

Des|02 La comunicació dins els equips.

Des|03 La mediació en la resolució de conflictes.

Des|04 Creació, planificació i gestió de projectes.

Des|05 Lideratge situacional. Comunicació, implicació i motivació.

Des|11 Gestió i administració del temps.

Des|12 L’organització del treball administratiu.

Des|13 Creixement personal. Autoestima i autoconfiança.

Des|14 Intel·ligència emocional

 

 

 

bottom of page