top of page

Formació bonificada

 

La formació realitzada a Constcat Formació, és totalment bonificada mitjançant els crèdits que la Fundació tripartita disposa per les empreses i per tant oferim a les nostres empreses associades la tramitació administrativa de les bonificacions als cursos realitzats amb nosaltres.

 

Aquesta modalitat de bonificació permet formar els treballadors, bonificant els costos de formació amb càrrec a les quotes de cotització de la Seguretat Social a través de la Fundación Tripartita.

 

Anualment s'assigna a les empreses una quantia en concepte de crèdit de formació amb l'objectiu de realitzar accions formatives dirigides a la millora de la qualitat, de les capacitats i competències professionals dels seus treballadors.

Un cop realitzada la formació, la despesa serà deduïda dels butlletins mensuals de cotització a la

Seguretat Social (TC1) de l'empresa formada.

 

bottom of page