top of page

 

 

 

PROJECT FINANCE

40 HORES EN MODALITAT MIXTA. 15 PRESENCIALS I 25 EN LINIA

 

El Project Finance es la eina fonamental de treball en la COL.LABORACIO entre els sectors PUBLIC I PRIVAT.

 

La inversió en infraestructures genera llocs de treball i creixement econòmic. Contribueix a la millora de la competitivitat, augmenta la competència de les empreses (a nivell comunitari sobretot), disminueix el cost del transport, permet la integració en el mercat interior i genera ingressos fiscals a través dels impostos sobre peatges, sobre els beneficis dels concessionaris i les rentes generades pel propi efecte multiplicador...

 

PROGRAMA

Introducció al Project Finance:

 • Concepte

 • Tipologia de projectes

 • Modalitats del Project Finance : BOT,BOOT,BOO,  DBOT, BLT, DCMF,...

 

Project Finance. Elements de finançament en PPP’s

 • Fons propis

 • Emissió de Bons

 • Préstecs sindicats

 • Deute sènior, subordinada i préstecs participatius

 • Titulització d’ actius

 • Fons de pensions

 • Consideracions finals s/instruments financers

 

Anàlisi de riscs

 • Riscs de construcció

 • Riscs de operació.

 • Riscs de mercat.

 • Riscs financers.

 • Riscs polítics.

 • Riscs legals.

 • Riscs mediambientals

 

Model financer propi

 • Cash flow, CAPEX,...

 • Taxa de descompte ajustada al risc. WACC

 • VAN

 • TIR

 

Anàlisi de casos pràctics

 • Ports

 • Autopistes

 • Instal·lacions i equipaments (Hospitals, Centres Penitenciaris,...)

 • Aparcaments

   

DATES: 2.4.9 de maig de 15.30-20.30h

LLOC: Aules Tecnoespai. Col·legi d'Enginyers tècnics de Barcelona.

Carrer Bailén, 68.08009 Barcelona

BONIFICACIÓ FUNDACIÓ TRIPARTITA

si esteu interessat contacta amb nosaltres.

formacio@constcat.cat

DOCENTS:

Sr. José Pablo Rodriguez Marin-Sastre. Gerent de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Sr. Pere Mateu i Soler. Director de Xarxa Ferroviaria i Director de Projectes at Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 

Sr. Aleix Garcia i Formatjé. Sotsdirector d’ Explotació i Planificació Portuària. Autoritat Portuària de  Barcelona

 

 

bottom of page