top of page

Presentació

CONSTCAT FORMACIÓ és una nova línia de servei dins de l’Associació, relacionada amb la formació del personal de les nostres empreses. 

 

És fonamental que aquesta formació serveixi per solucionar les mancances i necessitats formatives dels professionals de les nostres empreses, suposant per aquestes un cost zero, ja que es tractarà de formació bonificada pel sistema de la seguretat social, i tant la tramitació administrativa com la realització de la formació es farà integrament des de Constcat.

Els nostres principals objectius són capacitar i actualitzar la formació dels treballadors i treballadores per tal que desenvolupin eficaçment les funcions del seu lloc de treball.

 

Les persones destinatàries del pla de formació són els professionals de les empreses associades a Constcat.

 

Per tal de conèixer les necessitats formatives que impulsen les activitats  formatives  s’ha desenvolupat un procés de detecció de necessitats permanent segons la metodologia següent:

 

Reunions de treball amb els responsables de formació de les empreses associades a Constcat per definir les necessitats formatives dels seus equips.

 

Les necessitats detectades segons aquest procediment han estat analitzades i valorades en funció de la seva adaptació als objectius, així com de la seva viabilitat.

 

El resultat d’aquest anàlisi es tradueix en la definició de les formacions incloses en aquest Pla, dissenyades a mida pel personal de les empreses associades a Constcat.

 

Els agents participants en aquest procés de detecció de necessitats formatives han estat els referents de formació de les empreses associades, amb els coneixements de les necessitats formatives associades als llocs de treball i del personal que gestionen, ocupant així un paper clau en la elaboració del pla i actuant com a agents impulsors per l’organització de cursos destinats al personal de la seva empresa.

bottom of page