top of page

DATES: 1.6.8.13 de juny  de  15.30-20.30H

LLOC: Aules Tecnoespai. Col·legi d'Enginyers tècnics de Barcelona.

Carrer Bailén, 68.08009 Barcelona

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

 

43 HORES EN MODALITAT MIXTA. 18 PRESENCIALS I 25 EN LINIA

 

La provisió d’Infraestructures i equipaments:

La col·laboració del sector privat amb el sector públic en el disseny, el finançament, la construcció i l’explotació de les Infraestructures i  Equipaments

 

La inversió en infraestructures genera llocs de treball i creixement econòmic. Contribueix a la millora de la competitivitat, augmenta la competència de les empreses (a nivell comunitari sobretot), disminueix el cost del transport, permet la integració en el mercat interior i genera ingressos fiscals a través dels impostos sobre peatges, sobre els beneficis dels concessionaris i les rentes generades pel propi efecte multiplicador...

 

Programa:

 1. Concessions

  • Concepte de concessió i tipologia

  • Concessió d’obra pública

  • Concessió demanial

  • Concessió de serveis

 2. Col·laboració Pública i Privada

  • Autoritzacions i Concessions

  • Finançament extra pressupostari

  • Normativa SEK

 3. Normativa

  • Unió Europea. Directives i evolució

  • Llei de contractes de les administracions públiques

  • Llei de Ports

  • Llei de liberalització del sector ferroviari

 4. Tipologia

 5. Drets de superfície i equipaments

  • Penitenciaris

  • Sanitaris

 6. Licitacions

  • Diàleg competitiu

 7. Casos

  • Alzira i el fracàs del model sanitari de la “bata blanca” a Madrid

  • Equipaments penitenciaris

  • Tranvías de Barcelona

  • Toll Road

  • Moll d’inflamables a Barcelona.

BONIFICACIÓ FUNDACIÓ TRIPARTITA

si esteu interessat contacta amb nosaltres.

formacio@constcat.cat

Docent: Sr. José Pablo Rodriguez Marin-Sastre. Gerent de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Sr. Pere Mateu i Soler. Director de Xarxa Ferroviaria i Director de Projectes at Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 

Sr. Aleix Garcia i Formatjé. Sotsdirector d’ Explotació i Planificació Portuària. Autoritat Portuària de  Barcelona.

 

bottom of page