top of page
Creació de projectes
MS PROJECT

Formació

Bonificada

Al llarg de l'any 2015 vàrem començar la formació de desenvolupament de la metodologia BIM, amb un notable èxit. Aquest any 2016 oferim la continuació d'aquesta formació però avançant amb accions formatives de desenvolupament. Aquesta metodologia és fonamentalment un canvi de paradigma, exigible cada cop més, en la realització i desenvolupament del plantejament i execució de les obres públiques. Constitueix per tant un itinerari o recorregut formatiu que progressivament posarà a les nostres empreses amb capacitat competitiva màxima.

ConstCat Formació aposta decididament, per una formació especifica pel sector. L'eficiència energètica, donada la importància que aquesta te per l'administració territorial tant de Catalunya, local i autonòmica. Programes formatius de millora en l'execució, inspecció i control d'obres. La introducció al project finance, els elements de finançament i l'anàlisi dels riscs.

Projecte BIM

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

1.6.8.13 JUNY

PROJECT FINANCE

2.4.9 MAIG

EXTRACCIÓ AMIDAMENTS MODEL BIM

27.29 JUNY 4.6 JULIOL

EINA BIM. REVIT

PLANIFICACIÓ D'OBRA.NAVISWORKS

14.16 JUNY

 

Especifica

INTEGRITAT I BON GOVERN

bottom of page