top of page

01

Com calculo el crèdit disponible per a la meva empresa?

 

El crèdit disponible per a les empreses durant el present exercici es calcula a partir de dues dades: el cotitzat per l'empresa en concepte de Formació Professional l'any anterior i la grandària de la seva plantilla, que determinarà el percentatge de l'import cotitzat al com té dret l'empresa:

Empreses d'1 a 9 treballadors: 100%.
De 10 a 49 treballadors: 75%.
De 50 a 249 treballadors: 60%.
De 250 o més treballadors: 50%.

02

Com es calcula l'aportació (cofinançament) que ha de realitzar l'empresa?
El cofinançament privat varia en funció de la plantilla:
de 10-49 treballadors 10%
de 50-249 treballadors 20%
de més de 250 treballadors 40%
La fórmula per al càlcul del cofinançament és la següent:
Cofinançament = (cost total de la formació – bonificació aplicada) + cost salarial dels treballadors formats en jornada laboral

03

¿Cuándo se puede bonificar la empresa los gastos de la acción formativa?

 

 

04

05

bottom of page