top of page

Cursos en lÍnea totalment subvenciats pel consorci de formació continua.

Requisit: ser treballador en actiu. Règim general /autònom.

 

Modalitat: Teleformació

Formació

Subvencionada

amb la col·laboració de

EXCEL MIG

29 des- 29 feb

 

SENSE PLACES

ACCES

8 feb-25 març

EXCEL AVANÇAT

8 març-29 abril

PROJECT MS

8 feb-29 abril

bottom of page