top of page

Constcat Formació enceta el seu tercer any d'activitat a les empreses associades, oferint la realització de cursos per la modalitat d'accions formatives bonificades (Fundació Tripartita) i per la modalitat de subvencionades (plenament gratuïtes). Com sempre l'esperit de ConstCat Formació és la realització de cursos amb un alt valor afegit i dissenyats i creats exclusivament per a les empreses associades a ConstCat. Aquest any novament ConstCat compte amb la col·laboració de Surinya Assessors per la realització i aplicació del seu pla formatiu.

Formació

Subvencionada

Formació

Bonificada

bottom of page