Rehabilitació Enèrgetica Residencial

 

Els  professionals  de  l’edificació  juguen  un  paper  clau  en  l’evolució  del  parc edificat   existent.  Ara  cal  afrontar  reptes  ambientals  que,  fins  fa

poc  temps,  no  s’han  tingut   en  consideració  a  l’hora  de  construir  o

rehabilitar  els  edificis.  En  els  propers  anys   els  edificis  nous  hauran  de

garantir  un  consum  d’energia  baix,  però  el  gran  repte  és   millorar  els

edificis  existents,  responsables  d’una  part  molt  important  de  la

despesa  energètica  del  país.

 

 El  curs  es  divideix  en  tres  parts:    

  • Introducció  al  curs,  on  es  mostra  la  importància  de  la  rehabilitació energètica  dels  edificis  des  del  punt  de  vista  ambiental.  

       

               També  es  tracten   conceptes  bàsics  sobre  energia  i  s’explica  el marc  normatiu. 

  • Es  presenten  els  casos  pràctics  que  es  seguiran  durant  la  resta  del curs  i  es  mostra  l’ús  de  l’eina  informàtica  CE3X  per  a  la certificació  energètica  dels   edificis.  

  • S’expliquen  els  conceptes  necessaris  per  fer  una  rehabilitació energètica utilitzant  els  casos  pràctics  i  l’eina  CE3X  com  a  fil   conductor  dels  continguts   teòrics.      

 

Al  finalitzar  el  curs  els  alumnes  seran  capaços  de  fer  la  certificació  energètica  d’edificis  residencials  i  plantejar  una  rehabilitació  orientada  a  reduir  el  

consum   d’energia  dels  edificis.