Presentació eficient de pliques en el sector de la construcció.

 

El principal objectiu d'aquesta formació ens proporcionar al alumne el coneixement i adaptació per part dels departaments de licitació i contractació de les empreses de construcció envers les diferents formes, criteris, metodologia i valoració d’ofertes que existeixen a les administracions públiques catalanes.

 

  • El sector públic de la construcció a Catalunya

    (Administracions existents, Volum del mercat,Poders adjudicadors,..)

  • Naturalesa dels contractes. Normativa d’aplicació. Reglaments de contractació. Plecs de  clàusules generals, particulars i tècniques.

  • Tipologia de licitacions.  Procediments oberts i tancats. Criteris de valoració.

  • Estratègies de licitació. Subcontractació. UTE’s. Consorcis

  • Execució dels contractes.

  • Seminaris:

         Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

         BiM/SA Barcelona d’infraestructures Municipals.

         Diputació de Barcelona

         Infraestructures de la Generalitat Catalunya

         Autoritat Portuària de Barcelona

 

Programa 3ª convocatoria