top of page
Creació de projectes
MS PROJECT

PROJECTE BIM EN LÍNIA

A mig termini les empreses licitadores d'obra pública tindran indefectiblement que presentar les seves pliques mitjançant el sistema BIM, i tot i que s'ha fet per part de la majoria de les empreses un gran esforç encara queda un recorregut molt important per la plena adaptació.

Les empreses en aquest moment necessiten un suport tant formatiu com d'assessorament que sigui individualitzat i immediat. És necessari tenir una plataforma suficientment àgil, que contingui els cursos existents en el mercat, i que puguin ser disponibles de manera immediata per qualsevol treballador de qualsevol de les empreses de ConstCAT.

És imprescindible que aquests cursos siguin plenament a distància, amb un tutor que resolgui els dubtes existents i òbviament que aquests siguin plenament bonificables, com ho són en general tots els cursos desenvolupats per Constcat Formació.

Al marge de què els itineraris formatius de cada treballador siguin escollits directament per l'empresa i en funció de les necessitats existents en cada moment, es comptarà amb l'assessorament necessari per a tot allò que fa referència a llicències, equips, estructura, etc.

 

Us presentem el següent itinerari formatiu BIM, adreçat a una posició del departament d'estudis. La formació es realitzarà de forma majoritària en modalitat de teleformació, la qual cosa permet una màxima adaptabilitat horària per part del treballador. En tot moment tindrà l'assistència tècnica d'un tutor per la realització dels cursos.

Formació on line.

Llibertat d'horaris.

Tutor personalitzat.

Titulació oficial d’AUTODESK.

Curs Autodesk® Revit® Architecture 2016 – Bàsic
Modelat amb Revit Bàsic

Curs BIM - Autodesk Navisworks

Curs Autodesk® Revit® Architecture 2016 – Intermedi. Generació de documentació amb Revit intermedi

Curso Autodesk® Revit® MEP

bottom of page